यस क्याम्पसमा अध्ययनरत बि.बि.एस. तेस्रो बर्षको बार्षिक परीक्षामा सामेल सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरुलाई परीक्षाको सफलताको शुभ–कामना ब्यक्त गर्दछौ ।

Sep 03 , 2018

यस क्याम्पसमा अध्ययनरत बि.बि.एस. तेस्रो बर्षको बार्षिक परीक्षामा सामेल सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरुलाई परीक्षाको सफलताको शुभ–कामना ब्यक्त गर्दछौ ।

© 2019 Letang Multiple Campus. All rights reserved.

Visitor Count Letang Campus

WEBSITE BY COSMOS SOFTWARE